Održana 5. redovna sjednica Gradskog vijeća grada Orahovice: O 30 točaka Dnevnog reda raspravljalo se punih pet sati

U Višenamjenskoj dvorani u Orahovici održana je 5. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Orahovice tekućeg saziva. Sjednici je nazočilo svih 13 vijećnika kao i gradonačelnik grada Orahovice Saša Rister. Dnevni red sadržavao je 30 točaka, a sjednica je trajala punih pet sati.

Nakon Aktualnog sata krenulo se u rješavanje točaka i donošenje odluka među kojima je jedna od važnijih bila Odluka o poništenju Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda na Javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH te nova Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda na Javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH.

– Mi smo prije dvije godine imali natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta te smo sve poslali Ministarstvu, nakon toga i Županiji i dobili smo rješenje da napravimo neke korekcije. Nažalost, prošle godine nismo imali saziv Vijeća pa je isto moralo čekati do konstituiranja novog Vijeća. Na prošloj sjednici nije bilo izvjestitelja tako da su vijećnici tražili da se te dvije točke maknu iz Dnevnog reda što je i učinjeno, te su na redu sada– rekao je Rister te naglasio kako je među ostalim važnim odlukama donesena i Odluka o izmjeni dopune Odluke o grobljima te Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Orahovice.

– Mene posebno veseli što smo na ovoj sjednici donijeli jedan pravilnih, jedan program i jednu odluku, a tiče se potpore za nove investicije u našoj Poduzetničkoj zoni. Dakle, donesen je program deminimis potpora za nove investicije, zatim pravilnik o kupoprodaji građevinskog zemljišta temeljem navedenog deminimis programa i odluka o utvrđivanju cijena građevinskog zemljišta. Ovi doneseni akti su nam iznimno važni iz razloga što, sukladno bespovratnim sredstvima koja smo imali i koja smo ulagali u Poduzetničku zonu, imamo rok od dvije godine od dobivanja uporabne dozvole da u našoj Poduzetničkoj zoni moramo imati dva nova investitora- rekao je Rister te naglasio kako ovim donesenim aktima Grad može krenuti u razgovore sa svim zainteresiranim poduzetnicima.

– Mogu reći da već sada imamo nekoliko ozbiljno zainteresiranih i možemo razgovarati i dogovarati suradnju. Bilo je razgovora na sjednici Vijeća da li treba ići u koncesiju ili prodaju na što sam odgovorio kako sam već duže vrijeme u komunikaciji s Udruženjem obrtnika Orahovica i sami su rekli da je poduzetnicima uvijek prihvatljivije ići u prodaju, odnosno kupnju građevinskog zemljišta– rekao je Rister.

Na sjednici Gradskog vijeća donesena je i odluka o izmjenama i dopunama o Odluke o komunalnim djelatnostima te odluka o obavljanju poslova upravljanja, održavanja i korištenja izletišta Jezero.

– Prije dosta godina kompletno upravljanje izletištem Jezero bilo je povjereno gradskom poduzeću ”Ružica grad” koje je iz tog razloga i osnovano, tako je i sada i kompletno upravljanje, osim svega onog što se radi i gradi velikim projektom Uređenje Turističko-rekreacijskog Centra ”Jezero-Hercegovac-Ružica grad”, ide u koncesiju. Dakle, tu je riječ o bungalovima, sanitarnim čvorovima i Edukativnom centru– zaključio je Rister.

Sve ostale tekuće i nužne odluke donesene su većinom vijećničkih glasova.

(www.icv.hr, vg)

Održana 5. redovna sjednica Gradskog vijeća grada Orahovice: O 30 točaka Dnevnog reda raspravljalo se punih pet sati