ODLUKA o rezultatima Otvorenog javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje (deveti krug prijava)

Ovim putem Vas obavještavamo da se od 25.03.2024. godine mogu preuzeti komposteri sukladno Odluci o rezultatima Otvorenog javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje.

Naglašavamo da se i dalje zaprimaju Zahtjevi za dodjelu kompostera, jer je Otvoreni javni poziv za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje otvoren do podjele svih kompostera.

Otvoreni poziv za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje i Zahtjev za dodjelu kompostera možete preuzeti na poveznici ili osobno u jedinstvenom upravnom odjelu grada Orahovice na adresi F. Gavrančića 6.

Izjava_o_preuzimanju_KOMPOSTERA

ODLUKA IX krug podjele