Javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Orahovice

foto: ICV