Izvanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Orahovice: Širenjem orahovačkog fakulteta do novog razvoja grada

Vijećnici Gradskog vijeća Orahovice održali su svoju 4. sjednicu, ali ovoga puta izvanrednu. Naime, pred vijećnicima su bile dvije važne odluke koje je trebalo donijeti, jedna vezana uz Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, a druga vezana uz javne potrebe u sportu.

U prvoj točci bila je riječ o donošenju Odluke o darovanju nekretnine u vlasništvu Grada Orahovice Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, u cilju općeg i gospodarskog razvitka Grada Orahovice, a u svrhu obavljanja studijskih programa i rada studentskog centra i zdravstvene djelatnosti potrebne za kliničku nastavu.

Jedanaest vijećnika koliko je nazočilo sjednici jednoglasno je donijelo ovu odluku, a nazočan joj je bio i dekan Fakulteta dr. Aleksandar Včev koji je pojasnio kako se radi o širenju fakulteta.

-Presretan sam što Orahovica prepoznaje važnost da naš Fakultet i dalje ima sve moguće uvjete u Orahovici jer time izravno utječemo i na razvoj grada u svim njegovim segmentima. Hvala vijećnicima na povjerenju i svi zajedno idemo dalje razvijati našu Orahovicu – rekao je dekan dr. Včev.

Vijećnici su potom jednoglasno donijeli i Odluku o korištenju sredstava za financiranje javnih potreba u sportu kojom se propisuje sadržaj programa javnih potreba u sportu, metodologija i rokovi za izradu i dostavu prijedloga programa javnih potreba te postupak dodjele sredstava za programe razvoja sporta od interesa za Grad Orahovicu.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)

Izvanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Orahovice: Širenjem orahovačkog fakulteta do novog razvoja grada