ODRŽANA JAVNA TRIBINA PAPIR I PLASTIKA

Dana 22.12.2023. godine u središnjem gradskom parku, Nikola Klepač komunalno-prometni redar, održao Javnu tribinu o sprječavanju nastanka otpada s naglaskom na odvajanje otpada – PAPIR I PLASTIKA.

Kako je rekao Nikola Klepač u spremnike za PLASTIKU možemo odlagati sve vrste plastike (boce od soka, boce od mlijeka, jogurta i sl.) boce od deterđenata, boce od jestivog ulja, limenke (od piva, sokova, hrane za životinje, sprejevi od dezodoransa), elektronički otpad manjih dimenzija. Također napominje da u spremnik za plastiku ne smijemo odlagati čaše od jogurta i mliječnih proizvoda, tetrapak pakiranja, vrećice od pakiranja (kave, grickalica, bombona i sl.), plastični pribor za jelo i tanjuri, boce i karnisteri od motornog ulja. Sva plastika koja se odlaže u spremnik mora biti isprana.

U spremnik za PAPIR odlažu se novine, časopisi, revije, knjige, bilježnice, kalendari, katalozi, prospekti, uredski papir, papirnate vrećice i omoti, razglednice, čestitke, sitna papirna i kartonska ambalaža te ostali papirnati proizvodi, a veće kartonske kutije potrebno je rastaviti i odložiti uz spremnik na dan odvoza. U spremnik za papir ne odlažu se korištene papirnate maramice, korišteni papirnati tanjuri i čaše, masni i prljavi papir, tapete, ljepljive trake, indigo papir, fotografije i foto papir, pelene, plastificirani i metalizirani papir i sl.