ODLUKA o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na prijevremenenim izborima za članove Gradskog vijeća Grada Orahovice održanim 29. listopada 2023. godine

Odluka o naknadi i visini naknade troškova izborne promidžbe