Radno vrijeme gradske uprave – rad sa strankama

Radno vrijeme Gradske uprave Orahovica sa strankama je od ponedjeljka do petka,

u vremenu od 11,00 do 14,00 sati.