Natječaj za davanje u zakup 6 javnih površina s pripadajućim drvenim kućicama i 4 javne površine s pripadajućim štandovima u Središnjem gradskom parku u Orahovici.pdf

foto: ICV