ZBOR GRAĐANA Intenzivno se radi na izgradnji pješačke staze u Novoj Jošavi: Govorilo se i o sigurnosti djece

Nakon Dolaca, Stare Jošave i Crkvara, Zbor građana mjesnog odbora održan je i u Novoj Jošavi na poziv gradonačelnika Orahovice Saše Ristera.

Uz mještane Nove Jošave i gradonačelnika Ristera, Zboru su nazočili predsjednik novojošavačkog Mjesnog odbora Mario Mihalek, te direktori gradskih poduzeća, Martina Damjanac (Voda d.o.o.) i Tomislav Katalinić (Papuk d.o.o.).

U uvodu je predsjednik MO Nova Jošava Mario Mihalek predstavio rad Odbora u prošlom razdoblju naglasivši kako je isti prošlogodišnji proračun iskoristio za tri radne akcije uređenja mjesta.

– Riječ je o uređenju boćališta, donjeg dijela naselja gdje su se mještani organizirali kako bi poduprli dio oko bunara iz kojeg pumpaju vodu te uređenje parkirališta kod mjesnog groblja. Sve ovo odnosi se na prošlu godinu, a ove smo odradili također tri radne akcije i to uređenja boćališta, košnje groblja i igrališta kod škole– rekao je Mihalek te naglasio da je u planu za novo razdoblje izgradnja nadstrešnice na boćalištu budući da se na tom mjestu mještani najčešće okupljaju, a plan je obilježiti i Dan Mjesnog odbora u siječnju.

Uslijedila su pitanja i prijedlozi mještana među kojima je bila najviše vidljiva želja za izgradnjom pješačke staze kroz mjesto.

– Uz Novu Jošavu, pješaku stazu nemaju ni Stara Jošava i Crkvari, a na tome intenzivno radimo. Projektanti su već pregledali sve i odredili gdje će biti staza, a problem je jedino spoj prometnice u Ulici Merkura na izlasku iz Orahovice s Novom Jošavom. Kod izgradnje tih pješačkih staza imamo dvije opcije građenja, a to su pješačko-biciklistička staza širine dva metra ili klasična pješačka staza od oko 1,6 metara– rekao je Rister.

Mještani su ukazali i na problem sigurnosti djece kod područne škole gdje su predložili izgradnju autobusnog stajališta, na što je gradonačelnik Rister rekao da se o tome već razgovara i dogovara suradnja sa Županijskom upravom za ceste.

(www.icv.hr, vg)

ZBOR GRAĐANA Intenzivno se radi na izgradnji pješačke staze u Novoj Jošavi: Govorilo se i o sigurnosti djece