Obavijest za prikupljanje elektroničkog otpada

Od ponedjeljka, 09. listopada 2023. godine, Komunalno poduzeće Papuk d.o.o. u suradnji s Komunalnom tvrtkom Flora-Vtc d.o.o. organizira kontinuirano prikupljanje elektroničkog otpada. Spremnik za elektronički otpad postavljen je u prostoru dvorišta upravne zgrade Papuk d.o.o., na adresi Vladimira Nazora 14, Orahovica. Svi mještani Grada Orahovice te Općina Crnac, Čačinci i Zdenci bez naknade mogu odložiti elektronički otpad na navedenoj adresi svakim radnim danom u vremenu od 07.00 – 15.00 sati.