Javni poziv za ostvarivanje prava na poticajnu naknadu za razdoblje listopad – prosinac 2023. godine sukladno Programu mjera osiguravanja specijalističke zdravstvene zaštite na području Grada Orahovice