Lista kandidata prijavkhenih na javni natječaj za prijam u službu u jedinstveni upravni odjel grada Orahovice na radno mjesto voditelj odsjeka za opće i pravne poslove – tajnik grada – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme koji ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem

default