LAG Papuk: Stižu dvostruko veća sredstva nego u prošlom razdoblju, aktivnost svih dionika je nužna

Lokalna akcijska grupa Papuk održala je jučer (ponedjeljak) u Čačincima svoju 23. redovnu, godišnju i izvještajnu skupštinu koju je vodio predsjednik LAG-a Saša Rister.

Nakon uobičajenih skupštinskih uvodnih točaka, skupštinari su pred sobom imali točku informiranja o provedenoj samoprocjeni funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola neprofitne organizacije, a potom su uslijedila izvješća koje je predstavila voditeljica LAG-a Manuela Tot.

U izvješću o radu za 2022. godinu Tot je istaknula kako je vodstvo LAG-a redovno sudjelovalo na svim radionicama u organizaciji Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, te redovno i na vrijeme informiralo članove i potencijalne prijavitelje o raspisanim LAG natječajima.

-Temeljem Odluke o odabiru LAG-a Papuk za provedbu Lokalne razvojne strategije 2014. – 2020. našem je LAG-u dodijeljena ukupna potpora u iznosu od 6.137,419,05 kuna ili 814.575,49 eura, a odlukom o dodjeli sredstava iz prijelaznog razdoblja dobili smo dodatnih 3.354,934,27 kuna ili 445.276,30 eura pa je tako ukupna potpora LAG-u za Lokalnu razvojnu strategiju iznosila 9.492,353,32 kuna ili 1.259.851,79 eura. LAG Papuk je s provedbom 7. LAG natječaja u 2022. godini utrošio i zadnja sredstva koja je imao na raspolaganju za provedbu Mjere 19.2. – naglasila je Tot.

Sva izvješća su u nastavku jednoglasno usvojena, a potom je nazočnima predstavljeno Evaluacijsko izvješće o provedbi Lokalne razvojne strategije 2014. – 2022. Voditeljica Tot istaknula je kako je LAG Papuk u potpunosti ostvario svoje postavljene strateške ciljeve i planirane indikatore unutar istih.

U sljedećoj točci članovi skupštine izabrali su novog likvidatora pa je tako umjesto dosadašnjeg Zorana Stošića imenovan Marko Bošnjak iz Orahovice.

Skupština LAG-a Papuk donijela je zatim odluku o usvajanju novog Statuta LAG-a.

– Zbog prijave na Natječaj za odabir LAG-ova za programsko razdoblje 2023. – 2027. Statut mora biti usklađen s odredbama novog Pravilnikom o provedbi intervencije 77.06. “Potpora LEADER pristupu”. Usklađenja se u prvom redu odnose na detaljnije pojašnjenje interesnih skupina, javnih, civilnih i gospodarskih, te sastava Upravnog odbora u kojem treba biti minimalno 40 posto žena, najmanje jedna mlada osoba koja nije starija od 40 godina, fizička osoba mora imati prebivalište, dok pravna osoba mora imati sjedište na području LAG-a, te nijedna interesna skupina ne smije imati više od 50 posto zastupljenosti – rekla je Manuela Tot.

Uslijedila je odluka donošenja nove Lokalne razvojne strategije LAG-a za razdoblje od 2023. – 2027. godine.

-U novom programskom razdoblju očekuju nas skoro dvostruko veća sredstva nego u prošlom. Do kraja mjeseca LAG će se prijaviti na Natječaj za odabir LAG-ova, a Lokalna razvojna strategija je jedan od važnih plansko-strateških dokumenata na temelju kojega se osiguravaju financijska sredstva za nastavak provedbe LAG natječaja – zaključila je Tot.

Na kraju skupštine donesena je i odluka o utvrđivanju obuhvata područja LAG-a, u kojoj je navedeno kako LAG Papuk obuhvaća područje grada Orahovice, te općina Čačinci, Zdenci, Crnac i Mikleuš sa svim pripadajućim naseljima.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)

LAG Papuk: Stižu dvostruko veća sredstva nego u prošlom razdoblju, aktivnost svih dionika je nužna