OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme – Viši stručni suradnik za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća