Lista podnositelja zahtjeva čija dokumentacija nije potpuna ili ne ispunjava uvjete za davanje stanova u najam

default

I

Lista podnositelja zahtjeva čija dokumentacija nije potpuna ili ne ispunjava uvjete za davanje stanova u najam:

1. Zahtjev Milanke Bačić, Orahovica, Kralja Zvonimira 39 temeljem članka 4. stavka 1. točke 5. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku davanja stanova u najam u vlasništvu grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice br. 6/22) ne ispunjava uvjete iz Javnog natječaja za davanje stanova u najam.

2. Zahtjev Vlade i Zlate Grabež, Orahovica, Kralja Zvonimira 212 temeljem članka 5. stavka 1. točke 1. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku davanja stanova u najam u vlasništvu grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice br. 6/22) ne ispunjava uvjete iz Javnog natječaja za davanje stanova u najam.

3. Zahtjev Mirjane Lončar-Bedi, Radićev odvojak 20, Donja Pištana, Orahovica temeljem članka 24. stavka 2. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku davanja stanova u najam u vlasništvu grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice br. 6/22) smatra se nepotpun.

POVJERENSTVO ZA DAVANJE STANOVA U NAJAM:
Predsjednica:
Dajana Šalek, struč.spec.admin.publ.

DOSTAVITI:
1. Oglasna ploča
2. Web stranica grada