Srednja škola “Stjepan Ivšić” Orahovica provodi ljetni program praktične nastave za strukovno zanimanje voćar-vinogradar-vinar: Uz redovne zadatke, uređuju i školski park

foto: V. Grgurić

Srednja škola ”Stjepan Ivšić” Orahovica provodi ljetni program praktične nastave za strukovno zanimanje voćar-vinogradar-vinar.

Uz redovne zadatke svog smjera i buduće struke, srednjoškolci ovoga smjera, uz mentora profesora Mirka Kufnera i domara Martina Šegu, uređuju školski park:

– To je dio praktične nastave koju ovi učenici moraju odraditi i odlučili smo se uz sve redovne zadatke vezane uz smjer koji pohađaju, urediti i školi park. Tako uklanjamo dotrajale biljke i sadimo nove, obrezujemo, čistimo i uređujemo, a nakon uređenja planiramo naš park obogatiti novim sadnicama te u suradnji s ostalim smjerovima i Gradom Orahovicom, postaviti nove klupe i koševe za smeće, jer, naš školski park je prekrasan, pa stoga mora biti uredan i čist– rekao je profesor Mirko Kufner.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)

Srednja škola “Stjepan Ivšić” Orahovica provodi ljetni program praktične nastave za strukovno zanimanje voćar-vinogradar-vinar: Uz redovne zadatke, uređuju i školski park