Dan državnosti čestita vam Radlovac Orahovica

Radlovac Orahovica čestita Dan državnosti svojim korisnicima usluga, poslovnim partnerima i svem pučanstvu Virovitičko-podravske županije