15. sjednica Gradskog vijeća 11. svibnja u 18,00 sati

15. sjednica Gradskog vijeća grada Orahovice održat će se 11. svibnja 2023. godine (četvrtak) s početkom u 18,00 sati u Multifunkcionalnoj dvorani u Orahovici, Kralja Zvonimira 28 (bivša kino dvorana).

Za sjednicu se predlaže sljedeći devni red:

1. Usvajanje Zapisnika s 14.(izvanredne) sjednice Gradskog vijeća,

2. Aktualni sat Gradskog vijeća

3. Izvješće o provođenju higijeničarske službe i upravljanja skloništem za životinje FELIKS d.o.o. Virovitica za područje grada Orahovice za 2022.godinu (Izvjestitelj: Predstavnik: Feliks d.o.o. Virovitica)

4. Izvješće Zavoda za javno zdravstvo „SVETI ROK“ Virovitičko-podravske županije o stručnom nadzoru jesenskog dijela sustavne preventivne deratizacije na području grada Orahovice u 2022. godini (Izvjestitelj: Predstavnik Zavoda za javno zdravstvo „SVETI ROK“ VPŽ).

5. Izvješće Policijske postaje Orahovica o stanju sigurnosti i problematici kriminaliteta na području grada Orahovice za 2022. godinu (Izvjestitelj: Krunoslav Bot)

6.

a) Izvješće o radu Gradske knjižnice Orahovica za 2022. godinu;

b)Plan i Program rada za 2023. godinu Gradske knjižnice Orahovica
(Izvjestiteljica: pod a) i b);Jelena Mihelčić)

7. Izvješće o radu Savjeta mladih grada Orahovice za 2022. godinu (Izvjestitelj: David Podboj)

8. Izvješće o radu gradonačelnika grada Orahovice za razdoblje 1. srpnja – 31. prosinca
2022. godine (Izvjestitelj: Saša Rister)

9. Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine (Izvjestiteljica: Marija Šafer)

10. Izvješće o utrošku sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u 2022. godini (Izvjestiteljica: Marija Šafer)

11. Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje grada Orahovice za 2023. godinu (Izvjestitelj: Milan Babac)

12. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje grada Orahovice za 2022. godinu (Izvjestitelj: Milan Babac)

13. Primanje na znanje izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području V-P-Ž (Izvjestitelj: Saša Rister, Marija Šafer)

14. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja prigodom obilježavanja Dana grada – blagdana Našašća svetog Križa, 3.svibnja 2022. godine (Izvjestitelj: Odbor za priznanja)