ODLUKA o rezultatima Otvorenog javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje (prvi krug prijava)

Ovim putem Vas obavještavamo da se od 20.02.2023. godine mogu preuzeti
komposteri sukladno Odluci o rezultatima Otvorenog javnog poziva za dodjelu
kompostera za kućno kompostiranje.

Naglašavamo da se i dalje zaprimaju Zahtjevi za dodjelu kompostera, jer je
Otvoreni javni poziv za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje otvoren do
podjele svih kompostera.

Otvoreni poziv za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje i Zahtjev za
dodjelu kompostera možete preuzeti na poveznici
https://www.orahovica.hr/2022/07/otvoreni-javni-poziv-za-dodjelu-kompostera-
za-kucno-kompostiranje/
ili osobno u jedinstvenom upravnom odjelu grada
Orahovice na adresi F. Gavrančića 6.

ODLUKA I krug podjele

Izjava_o_preuzimanju_KOMPOSTERA