Obavijest o mogućim prekidima isporuke vode

Zbog servisiranja reducir ventila na vodovodnoj mreži mogući su prekidi u isporuci vode u trajanju od 30 minuta u mjestima

Stara Jošava, Nova Jošava, Crkvari, Dolci, Šumeđe, Duga Međa, te u Orahovici u slijedećim ulicama: K.Zvonimira, M. Gupca, P. Preradovića, A. Runjanina i A. Starčevića u vremenu od 11:30 – 15:00 sati.