Gradsko vijeće Orahovice potvrdilo kratkoročni kredit Grada za završetak kapitalnih projekata

Foto: Radio Orahovica

U višenamjenskoj dvorani u Orahovici održana je 14. izvanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Orahovice sa samo dvije točke dnevnog reda.

Nakon usvajanja zapisnika s prethodne sjednice, gradski su vijećnici razmatrali prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju Grada Orahovice. Riječ je naime, o zaduženju u maksimalnom iznosu do 3 milijuna eura, a ta sredstva bi se koristila za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza Proračuna Grada Orahovice za provedbu investicijskih i EU projekata.

-Ovo kratkoročno zaduženje potrebno je zbog investicijski izuzetno dinamične godine i zbog odobrenih projekata od strane EU fondova koje Grad Orahovica mora predfinancirati, a povrat sredstava ostvaruje se po odobrenju zahtjeva za nadoknadu sredstava od nadležnih tijela. Poznato je kako Grad Orahovica završava tri kapitalna projekta, a jedan je pred vratima. Naime, izgradnja Poduzetničke zone je završena, projekti koji su u tijeku su Jezero i vrtić, a pred nama je izgradnja nove gradske tržnice i mi kao Grad moramo isfinancirati određene radove, a tek po odobrenju nadležnih tijela dobivamo povrat sredstava. Budući da taj povrat kasni, primorani smo dići taj kratkoročni kredit iako smo pokušali sve da ga izbjegnemo jer smo bili u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije te u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje kako bi vidjeli postoji li mogućnost ubrzavanja povrata tih sredstava. No, Središnja agencija ima određeni broj dana koji oni koriste za pregled dokumentacije i još onda nakon toga resorno ministarstvo ima rok od 30 dana za povrat sredstava, a to je za nas predugo i zato je moralo do ovoga doći – rekao je gradonačelnik Rister.

Odluka je donesena većinom vijećničkih glasova.

(www.icv.hr, vg)