Poziv na iskaz interesa starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju s područja Grada Orahovice za korištenje usluge potpore i podrške u okviru projekta

Poziv na iskaz interesa starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju s područja Grada Orahovice za korištenje usluge potpore i podrške u okviru projekta

Obrazac prijave za korisnike