Održana Javna tribina o kompostiranju

Danas je na središnjem orahovačkom gradskom Trgu, Krešimir Pongrac viši savjetnik za komunalne poslove i graditeljstvo u gradu Orahovici, održao Javnu tribinu o sprječavanju nastanka otpada s naglaskom na kompostiranje, a povodom raspisanog javnog poziva za dodjelu preostalih, odnosno nepodijeljenih kompostera za kućno kompostiranje.
Spomenutim javnim pozivom predviđena je dodjela 460 komada kompostera za kućno kompostiranje građanima grada Orahovice i prigradskih naselja bez naknade. Komposteri su volumena 350 litara, izrađen je od polietilena, materijala % PEHD, pogodan za kompostiranje otpada iz kućanstva i vrta, a njegova konstrukcija omogućava uporabu i ljeti i zimi.

Kako je rekao Pongrac, kompostirati možemo zeleni biootpad: ostatke povrća i voća, drveni pepeo, košenu travu i korov, ljuske od jaja, vrećice čaja, kavu, fekalije biljojeda i perad te ostatke cvijeća.

Također možemo kompostirati i smeđi biootpad: Suho lišće i grančice, piljevinu, karton, slamu, ljuske mahunarki i orašastih plodova, iglice borova i paprat.Dok kompostirati ne možemo: Ostatke kruha, mesa i mliječne proizvode, ostatke ribe, ulje, novinski papir, fekalije svejeda i mesojeda, pelene, prašinu iz usisavača, tekstil, plastiku, gumu, metal, staklo, boje i lakove, pesticide i insekticide te lakirano i obojeno drvo.

Pravo na dodjelu kompostera ima fizička osoba koja podnese cjeloviti zahtjev te zadovoljava sljedeće uvjetete: da ima prebivalište na području grada Orahovice, da raspolaže okućnicom za smještaj kompostera na adresi objekta i da nije dobio komposter po prethodnom Javnom pozivu za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje. Što se obavezne dokumentacije za prijavu na Javni poziv tiče, podnositelj prijave mora priložiti iduće: cjelovito popunjen Zahtjev za dodjelu kompostera, vlastoručno potpisan od strane podnositelja zahtjeva, presliku svoje osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu, rekao je Pongrac te dodao kako se ovaj Javni poziv neće zatvarati sve do konačne podjele, odnosno dok se ne podjeli svih 460 kompostera.