Obavijest korisnicima minimalne zajamčene naknade

foto: ICV

Ovim putem Vas obavještavamo da je novi Zakon o socijalnoj skrbi na drugačiji način regulirao ostvarivanje prava na troškove stanovanja i to:

  • troškovi stanovanja su: najamnina, komunalna naknada, troškovi grijanja, troškovi za vodne usluge te troškovi nastali zbog radova na  povećanju energetske učinkovitosti zgrade.

U skladu sa novim zakonskim odredbama korisnici zajamčene minimalne naknade dužni su podnijeti Zahtjev za ostvarivanje prava na troškove stanovanja, koji je sastavni dio ove  obavijesti.

Uz ranije spomenuti Zahtjev korisnici su dužni priložiti  slijedeće:

  • Rješenje Centra za socijalnu skrb o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu (sukladno novom Zakonu o socijalnoj skrbi),
  • Presliku osobne iskaznice ili uvjerenja o prebivalištu,
  • Dokaz o zadnjoj uplati zajamčene minimalne naknade (zadnji odrezak o primljenoj uplati ili promet po tekućem računu za prošli mjesec- preslika),
  • Rješenje Centra za socijalnu skrb o priznavanju prava na naknadu za ugroženog kupca energenta (preslika) – ako je primjenjivo
  • Ugovor o najmu nekretnine (preslika) – ako je primjenjivo

Zahtjevi se predaju osobno u Grad Orahovicu, Jedinstveni upravni odjel, Franje Gavrančića 6.

Podnošenje Zahtjeva započinje s  24. listopada 2022. godine te završava zaključno s 28. listopada 2022. godine (ponedjeljak -petak) od 11:00-14:00 sati, soba br. 2.

Molimo Vas da u cilju ostvarenja prava na podmirenje troškova stanovanja i ostvarivanja prava na naknadu za ogrjev podnesete Zahtjev na vrijeme.

NAPOMENA: Zahtjev možete preuzeti na internetskim stranicama Grada Orahovice ili ga osobno popuniti u prostorijama Grada Orahovice, Jedinstveni upravni odjel, prilikom predavanja istog.