Odluka o sufinanciranju troškova smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničkim domovima za školsku godinu 2022./2023.

Odluka o sufinanciranju troškova smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničkim domovima za školsku godinu 2022./2023.

Privola – za obradu pdataka smještaj u učeničke domove 2022.

Izjava – učenički domovi 2022.

Zahtjev za učenički dom 2022.