Anketni upitnik – poziv građanima Orahovice zainteresiranim za rješavanje stambenog pitanja u sklopu POS programa

Pozivaju se zainteresirani građani za rješavanje stambenog pitanja preko jednog od Programa društveno poticane stanogradnje da popune Anketni upitnik i dostave ga na adresu: GRAD ORAHOVICA,  Franje Gavrančića 6,  33515 Orahovica s naznakom „Anketni upitnik za rješavanje stambenog pitanja u sklopu Programa društveno poticane stanogradnje Grada Orahovice“

Anketni upitnik o stambenim potrebama putem društveno poticane stanogradnje potrebno je na gore navedenu adresu dostaviti osobno ili putem pošte ili elektronski na mail adresu: info@orahovica.hr  do 20. studenog 2022. godine.

Ovisno o odazivu i rezultatima dobivenim provođenjem spomenute ankete odlučit će se hoće li se pristupiti projektu izgradnje POS-ovih stanova na području Grada Orahovice.

Detaljnije informacije o Programu POS-a mogu se pronaći na mrežnim stranicama APN-a, www.apn.hr.

ANKETNI UPITNIK za kupnju POS stana