SŠ “Stjepan Ivšić” Orahovica bila domaćin Erasmus+ projekta “Conflict management”: Sudionoci učili o sukobima među mladima

Srednja škola “Stjepan Ivšić” Orahovica bila je domaćin Erasmus+ projekta pod nazivom “Conflict management”, koji je održan u Zagrebu. Projekt je sufinancirala Europska unija, a glavna tema bila je rješavanje sukoba u populaciji mladih radi boljeg razumijevanja razloga njihova nastanka te razvijanja komunikacijskih vještina. Projekt je osmislila bivša učenica orahovačke srednje škole Jelena Karakaš, koja je prošla niz Erasmus projekata.

– Na ovom projektu je sudjelovalo 45 učenika srednjih škola i devet voditelja. Uz učenike iz orahovačke srednje škole u projektu su sudjelovali i učenici iz Gruzije, Sjeverne Makedonije i Španjolske. Prvi dan bio je posvećen međusobnom upoznavanju i izgrađivanju odnosa u grupi. Projekt je ukupno trajao sedam dana tijekom kojih su učenici aktivno sudjelovali u svim radionicama koje su uključivale teme poput što je sukob i koje su vrste sukoba, razumijevanje više perspektiva u sukobu, načini analiziranja sukoba, strategije za nošenje sa sukobima, načini komunikacije i nenasilne komunikacijske vještine i druge. Učenici su učili metodama koje su uključivale vježbe, debate, igranje uloga, simulacije, aktivnosti s crtanjem i pisanjem, predstave, analizu problema, vršnjačko poučavanje te grupni rad i suradničko učenje. Svaka škola bila je zadužena za jedan od projektnih dana te su učenici uz potporu svojih nastavnika pripremali radionice s pomoću dobivenih materijala o temi – kaže Jelena Karakaš te naglašava kako su večeri bile rezervirane za druženja, a jedno poslijepodne sudionici su imali za istraživanje grada, što im je bilo lako jer su bili smješteni u središtu Zagreba.

Erasmus Custom

– Organizirana je interkulturalna večer tijekom koje je svaka zemlja predstavila svoju državu, kulturu, običaje i tradicije, a naši učenici zasvirali su tamburicu. Svaka škola je iz svoje države ponijela karakterističnu hranu i pića te su se učenici tako imali priliku upoznati sa španjolskom, gruzijskom i makedonskom kuhinjom, a svatko je predstavio i svoje plesove i kulturu. Ovaj projekt održan je u travnju, a prije nekoliko dana odrađena je i završna analiza koja je pokazala da su svi sudionici i organizatori bili više nego zadovoljni – zaključila je Karakaš.

(www.icv.hr, vg)