Prijava štete nastale na poljoprivrednim površinama

Grad Orahovica poziva sve poljoprivrednike, fizičke i pravne osobe, da prijave štete nastale na poljoprivrednim površinama zbog prirodne nepogode – suše, koja je uzrokovana izrazito visokim temperaturama, te nedostatkom oborina tijekom ljetnih mjeseci, a kojom su uzrokovane velike materijalne štete na jarim ratarskim te povrtlarskim, industrijskim i voćarskim poljoprivrednim kulturama.

Odluku o proglašenju prirodne nepogode – suše donio je župan Igor Andrović za područje cijele Virovitičke-podravske županije.

Prijave se mogu podnijeti osobno (svakim radnim danom od 7 do 15 sati) u pisarnici Grada Orahovice na adresi Franje Gavrančića 6, putem pošte s naznakom „ Za prijavu štete od prirodne nepogode- suše“ na adresu Franje Gavrančića 6, 33 515 Orahovica i  elektronički na e- mail: info@orahovica.hr.,  zaključno s 18. kolovoza 2022. godine do 15 sati.

Propisani obrasci mogu se pronaći na službenoj web stranici grada Orahovice, web stranici Radio Orahovice ili u pisarnici  Grada  Orahovice, Franje Gavrančića 6.

Upute za popunjavanje obrasca PN

– obavezno navesti OIB

– obavezno navesti kontakt broj telefona ili mobitela

– obavezno navesti broj ARKOD čestice i broj katastarske čestice za koju se prijavljuje čestica

– u dijelu obrasca „opis imovine na kojoj je nastala šteta“ navesti:

– kulturu i ukupnu površinu (iz LISTA B Prijave površine)

– za dugogodišnje nasade vinograde i voćnjake (broj čokota, broj stabala i vrstu)

Uz prijavu je potrebno OBAVEZNO dostaviti:

  • Presliku osobne iskaznice
  • Presliku LISTA A Zahtjeva za potporu za 2022.godinu
  • Presliku LISTA B Prijave površina za 2022. godinu
  • Presliku računa prijavitelja ako posjeduje zaštićeni račun ili je drugačiji od navedenog na LISTU A  Zahtjeva za potporu
  • Privolu prijavitelja za korištenje osobnih podataka
  • Izjavu da imovina koja se prijavljuje nije osigurana po osnovi proglašene elementarne nepogode.

Za sve eventualne upite obratiti se na kontakt broj 099 2686 828.

Obrasci:

Obrazac PN

Izjava o osiguranju imovine

Privola za prikupljanje i obradu mojih podataka