ODLUKA o rezultatima Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje

Nakon pregleda pristiglih Zahtjeva za dodjelu kompostera zaključeno je da 43
zahtjeva udovoljavaju uvjetima iz Javnog poziva, te je popis sastavni dio
Odluke.

Komposteri se mogu preuzet od 05. rujna 2022. godine, u vremenu od 08,00 do
14,00 sati, uz prethodnu najavu na br. telefona: 099/730 48 02 na adresi F.
Gavrančića 6 (soba 12), uz potpisivanje Izjave o preuzimanju kompostera za
kućno kompostiranje.

Ovim putem Vas obavještavamo da će Grad Orahovica uskoro objaviti novi Javni
poziv za podjelu kompostera za kućno kompostiranje o čemu ćete biti
pravovremeno obavješteni.

Odluka

Izjava