Otvoreni Javni poziv za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje

Grad Orahovica objavio je Otvoreni javni poziv za dodjelu kompostera za
kućno kompostiranje.

Javnim pozivom predviđena je dodjela 460 komada kompostera za kućno
kompostiranje volumena 350 litara.

OTVORENI JAVNI POZIV

ZAHTJEV ZA DODJELU KOMPOSTERA

Odluka I krug podjele

Odluka II krug podjele

Odluka III krug podjele

Odluka IV krug podjele

Odluka V krug podjele

Odluka VI krug podjele

Odluka VII krug podjele

Odluka VIII krug podjele

Odluka IX krug podjele

Izjava_o_preuzimanju_KOMPOSTERA