Odluka o racionalnoj uporabi energenata, vode, opreme, sredstava za rad i ostalih materijalnih dobara u prostoru u vlasništvu Grada Orahovice