NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine za postavljanje kioska površine 15,00 m2, u skladu s Tipskim projektom na Središnjem gradskom trgu u Orahovici

Na temelju članka 14. Odluke o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i zemljišta u vlasništvu grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 11/21, 2/22), članka 9. Odluke o porezima grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 9/19) i Odluke o davanju u zakup i raspisivanju natječaja za davanje u zakup javne površine za postavljanje kioska površine 15,00 m2, u skladu s Tipskim projektom na Središnjem gradskom trgu u Orahovici (Klasa: 372-03/22-01/13, Urbroj: 2189/12-01/01-22-2 od 08. srpnja 2022. godine), Povjerenstvo za zakup javnih površina grada Orahovice, raspisuje

N A T J E Č A J za davanje u zakup javne površine za postavljanje kioska površine 15,00 m2, u skladu s Tipskim projektom na Središnjem gradskom trgu u Orahovici