Sazivi konstituirajućih sjednica Vijeća Mjesnih odbora za dan 7. i 8. lipnja 2022.

MO Doljani

MO Rajčula