Grad Orahovica prijavio projekt kroz poziv Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III

Kroz otvoreni trajni poziv Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III, prvim danom otvorenim za prijave Grad Orahovica je podnio projektni prijedlog “Pomoć u kući starima i nemoćnima s područja grada Orahovice–faza III”.

Ukupna vrijednost projektne prijave iznosi 493.861,65 kn, a projektom bi se omogućio pristup zapošljavanju i tržištu rada pripadnicama ranjivih skupina u lokalnoj zajednici za 10 žena koje su evidentirane kao nezaposlene u HZZ PU Virovitica sa područja grada Orahovice, a koje će pružanjem svakodnevne pomoći u kućanstvu povećati kvalitetu života za 60 krajnjih korisnika čime će se pozitivno doprinijeti socijalnoj uključenosti.

Planirano trajanje provedbe projekta je osam mjeseci, dok je zapošljavanje žena pripadnica ranjivih skupina predviđeno samim Pozivom u periodu od šest mjeseci.

Poziv “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III” (UP.02.1.1.16) predstavlja nastavak financiranja aktivnosti zapošljavanja teže zapošljivih žena na poslovima pružanja potpore i podrške za starije i/ili nemoćne osobe koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. Nadležno tijelo je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.