Obavijest o raspisivanju natječaja za poljoprivredno zemljište

foto: K. Toplak

Na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Orahovice, Gradsko vijeće Grada Orahovice objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Orahovice na vremenski period od 5 i 25 godina .

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno s povratnicom u zatvorenim omotnicama s naznakom „NE OTVARAJ – Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske“, na adresu Grad Orahovica, Franje Gavrančića 6, 33515 Orahovica.

Javni natječaj bit će objavljen od 07. ožujka 2022. godine do zaključno 06. travnja 2022. godine.

Tekst Javnog natječaja i ostalu dokumentaciju možete preuzeti ovdje…

Sve dodatne upite možete poslati na e-mail: dajana.salek@orahovica.hr