Javni poziv za financiranje udruga 2022.

Grad Orahovica poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području razvoja socijalnih usluga, kulture, tehničke kulture civilnog društva, da se prijave na financijsku podršku projektima koji doprinose razvoju kapaciteta udruga za pružanje navedenih usluga u zajednici.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga

Dokumentacija za provođenje Javnog natječaja