Gradsko vijeće grada Orahovice: Nataša Pustički stavila mandat u mirovanje, Mario Mihalek novi je gradski vijećnik

Jučer je održana 7. sjednica Gradskog vijeća grada Orahovice. Uvod u sjednicu bila je promjena na mjestu vijećnika HDZ-a. Naime, zbog nespojivosti dužnosti, vijećnica Nataša Pustički (HDZ) je svoj mandat stavila u mirovanje, a svečanu prisegu za novog vijećnika položio je Mario Mihalek.

Aktualni sat bio je uobičajeno zanimljiv uz niz pitanja, uglavnom za gradonačelnika, vezanih uz aktualnu problematiku u gradu kao što je predškolski odgoj, stanje u DVD-u Orahovica te planovi za derutnu zgradu skladišta Crvenog križa. Nakon aktualnog sata, vijećnici su u nastavku sjednice prihvatili nekoliko izvješća među kojima: izvješće o provođenju higijeničarske službe i upravljanja skloništem za životinje “Feliks” d.o.o. Virovitica za područje grada Orahovice za 2021. godinu, izvješće Zavoda za javno zdravstvo “Sveti Rok” VPŽ o stručnom nadzoru jesenskog dijela sustavne preventivne deratizacije, izvješće Policijske postaje Orahovica o stanju sigurnosti i problematici kriminaliteta, potom izvješće o radu i plan rada za tekuću godinu Gradske knjižnice te polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika za period od 01. srpnja do 31. prosinca 2021. godine.

Sva navedena izvješća jednoglasno su usvojena, no oko jednog odluke je vođena polemika. Naime, pred vijećnike je došla točka usvajanja odluke o zamjeni nekretnina u vlasništvu grada Orahovice s nekretninom u vlasništvu Poljoprivrednog poduzeća Orahovica. Riječ je o starom vinskom podrumu u središtu grada koji je, zajedno s pripadajućim zemljištem, u vlasništvu grada Orahovice, te o nekadašnjoj pekari PP Orahovica u središnjoj gradskoj ulici. Ideja je bila da se izvrši zamjena nekretnina po načelu “vrijednost za vrijednost”, pri čemu je vrijednost podruma za 80.000,00 kuna veća od vrijednosti pekare te bi taj iznos Poljoprivredno poduzeće podmirilo u korist Grada Orahovice.

– Razlog donošenja ove odluke je što u Orahovici postoji evidentan problem nedostatka stanova, a postoji veliki interes privatnog investitora za izgradnju stambene zgrade u središtu grada, upravo na lokaciji gdje se, između ostaloga, nalazi i nekretnina Poljoprivrednog poduzeća, odnosno stara pekara. Vjerujemo kako je ovo dobar potez– rekao je Rister.

Uslijedila je duža rasprava u kojoj je vijećnik SDP-a Radoje Medenica rekao kako je protiv ove odluke jer je stari podrum povijest grada te se kao takav ne smije prodati već se eventualno može dati u koncesiju, a sličnog je mišljenja bila i vijećnica Nezavisne liste Hrabro Ivančica Grgić. Nakon rasprave, uslijedilo je glasovanje i navedena odluka nije prihvaćena. Na kraju sjednice provedeni su i izbori za članove i zamjenike članova Savjeta mladih grada Orahovice za mandatno razdoblje od 2022. do 2025. pa su tako u Savjet mladih izabrani Silvana Gali, Krešimir Gernhard, Damir Hornung, Vlatka Kordoš, Zdenko Nađ, Magdalena Nekić i David Podboj, dok su njihovi zamjenici: Manuela Tot, Borna Gernhard, Ana Mikičić, Zrinka Kordoš, Jelena Karakaš, Matko Čepek i Domagoj Čačinović.