JAVNI POZIV za dostavu prijedloga dodjele počasti i javnih priznanja grada Orahovice za 2022. godinu

Na temelju članka 32.i 34.  Poslovnika  Gradskog vijeća grada Orahovice(„Službeni glasnik“ grada Orahovice, br.5/09,1/13. i 1/013-pročišćeni tekst, 2/18, 11/18, 1/20, 2a/21), Odbor za priznanja Gradskog vijeća grada Orahovice na 1. sjednici održanoj 4. veljače 2022. godine, objavljuje

 J A V N I  P O Z I V za dostavu prijedloga dodjele počasti i javnih priznanja grada Orahovice za 2022. godinu

I

Temeljem članak 15. Odluke o načinu dodjele počasti, javnih priznanja i nagrada grada Orahovice (“Službeni glasnik” grada Orahovice, br. 2/98, 4/06,2 /13.i 11/18), prijedloge za dodjelu javnih priznanja mogu dati fizičke ili pravne osobe s područja grada Orahovice,  i to:

  • gradonačelnik
  • vijećnik Gradskog vijeća,
  • trgovačko društvo i druge pravne osobe,
  • tijela mjesne samouprave,
  • udruge građana,
  • vjerske zajednice,
  • humanitarne organizacije.

Tekst Javnog poziva preuzmite OVDJE