Ove godine za sport u Orahovici osigurano 700.000 kuna, objavljen Javni poziv za sufinanciranje javnih potreba u sportu

Zajednica sportskih udruga grada Orahovice objavila je Javni poziv za sufinanciranje javnih potreba u sportu na području grada Orahovice za 2022. godinu.

Pri objavi natječaja, u služenom pozivu Zajednica je istaknula kako je u Proračunu Grada Orahovice za 2022. godinu osigurano 700.000 kuna za sufinanciranje rada sportskih klubova, od čega je 490.000 namijenjeno za redovnu djelatnost udruga, dok je 105.000 kuna predviđeno za pričuvu Zajednice te isto toliko za održavanje sportskih terena i objekata.

-Pravo podnošenja prijave na ovaj Javni poziv imaju pravne osobe registrirane kao udruge, a članice su Zajednice športskih udruga grada Orahovice, sukladno Zakonu o udrugama, koje u svom temeljnom aktu, odnosno Statutu, djeluju kao neprofitne organizacije. Udruge koje se mogu javiti na ovaj poziv moraju biti upisane u Registar udruga, moraju posjedovati RNO broj te moraju ispunjavati sve druge uvjete propisane natječajem. Prihvatljivi troškovi su troškovi najma sportskih igrališta za treniranje i natjecanja, sudaca, delegata i službenih osoba za organizaciju natjecanja, licenciranja trenera i službenih osoba, putovanja, prijevoza i smještaja za odlazak na službena natjecanja (igrači, treneri i službene osobe), registracija igrača, članarine i kotizacije savezima, potom troškovi za liječničke preglede igrača, startnine, kupnju sportske opreme, za plaće ili putne troškove stručnih osoba i trenera, potom troškovi seminara trenera i plenuma klubova, promocije i reklama te troškovi potrošnog uredskog materijala. Nadalje među prihvatljivim troškovima su i naknade prema pozitivnim zakonskim propisima, režijski troškovi, održavanje sportskih terena te zaposlenih na istom, knjigovodstveni troškovi te ostali troškovi organizacije službenih domaćih natjecanja kao i testiranja na zarazu virusom SARS-CoV-2, snimanja službenih natjecanja te troškovi bankarskih usluga Prijave na propisanim obrascima dostavljaju se isključivo poštom (preporučeno s povratnicom) u zatvorenoj omotnici na adresu: Zajednica športskih udruga, Franje Gavrančića 6, 33515 Orahovica, s naznakom “Javni poziv udrugama za predlaganje projekata javnih potreba u sportu Grada Orahovice za 2022. godinu – NE OTVARAJ” – stoji u javnom pozivu ZŠU grada Orahovice.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Javnog poziva, odnosno do 28. veljače 2022. godine.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)