Izglasan rekordan proračun grada Orahovice od 87,2 milijuna kuna

U višenamjenskoj dvorani u Orahovici večeras je održana redovna 5. sjednica Gradskog vijeća grada Orahovice na kojoj su središnje točke dnevnog reda bile prve Izmjene i dopune Proračuna grada Orahovice za 2021. godinu te prijedlog Proračuna za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu. Proračun grada Orahovice za 2021. godinu bio je planiran u iznosu od 28.208.028,72 kune, a jednoglasno izglasan rebalansom smanjen je za nešto manje od 5 milijuna kuna te sada iznosi 23.282.336,69 kuna i sa strane prihod i rashoda.

– Smanjenje Proračuna odnosi se na dio projekata koji nisu realizirani u ovoj godini. Naime, postupak javne nabave za dva velika projekta: Uređenje Turističko-rekreacijskog centra “Jezero – Hercegovac – Ružica grad” i Poduzetničke zone trajao je duže nego li je bilo predviđeno, pa je to jedan od glavnih razloga zbog čega je došlo do rebalansa od gotovo pet milijuna kuna– pojasnio je gradonačelnik Saša Rister, te rekao da je većina manjih projekata realizirana, a oni koji još uvijek nisu, bit će do kraja tekuće godine.

Uslijedio je potom i prijedlog novog gradskog proračuna za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024. godinu. Nakon rasprave gradski su vijećnici s osam glasova za i jednim suzdržanim izglasali najveći Proračun u povijesti grada Orahovice u iznosu od 87.289.269,50 kuna. Najveći dio tih sredstava namijenjen je za tri najveća gradska projekta, a osim spomenutih radova na Jezeru te u Poduzetničkoj zoni, trenutno su u tijeku i radovi na rekonstrukciji Dječjeg vrtića “Palčić”.

– Osim navedenih projekata u planu je i proširenje odlagališta otpada ”TUK” za koji očekujemo kako će početkom iduće godine raspisati javni poziv i moram reći kako je ovaj projekt iznimno važan kako za grad Orahovicu tako i za susjedne općine Čačinci, Zdenci i Crnac. Imamo rekordan proračun do sada i ja vjerujem u uspješnu realizaciju svih projekata u onom vremenu u kojem i moraju biti relizirani, a svakako se moram zahvaliti i svim vijećnicima koji se odazvali sjednici i podržali proračun – zaključio je Rister.

(www.icv.hr, vg)