Orahovačko gradsko vijeće: Fakultet za dentalnu medicinu dobio nekretninu za gradnju specijalne bolnice, a otpisani su i dugovi dužnicima iz 2014. godine

Vijećnici grada Orahovice održali su 4. redovnu sjednicu tekućeg saziva. Sjednici je od ukupno 14 gradskih vijećnika, prisustvovalo 10, a nakon Izvješća mandatne komisije, svečanu prisegu položio je vijećnik iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine izabran na dopunskim izborima čime je gradsko Vijeće dobilo jednog dodatnog člana i sada broji 14 vijećnika. Riječ je o vijećniku Aleksandru Vujnoviću koji je tu dužnost dobio nakon što je izabrani Milan Babac svoj status zbog nespojivih dužnosti, stavio u mirovanje.

Nakon Aktualnog sata u sklopu 4. točke Dnevnog reda, donesena je Odluka o darovanju nekretnine u vlasništvu grada Orahovice Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Gost izvjestitelj na sjednici bio je dekan Fakulteta Aleksandar Včev koji je u opširnom izlaganju predstavio vijećnicima namjenu navedenih čestica i nekretnine.

– Ova točka i odluka su nastavak jedne zajedničke priče Fakulteta i Grada Orahovice kroz koju razvijamo zdravstveni turizam u našem gradu. Naime, donošenjem ove Odluke Grad daje Fakultetu nekretninu i čestice za potrebe nastavka projekta izgradnje Centra za prevenciju, dijagnostiku i rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesti, kako bi isti dobio i specijalnu bolnicu. Zahvaljujem se svim vijećnicima koji su bili na sjednici i jednoglasno potvrdili ovu odluku koja je jako važna za budući razvoj našeg grada u smjeru zdravstvenog turizma – rekao je gradonačelnik Saša Rister.

Također, jedna od ključnih točaka bilo je usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka grada Orahovice za 2021. godinu. Iz izvješća, koje je jednoglasno usvojeno, vidljivo je da su i prihodi i rashodi u periodu od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine ostvareni u identičnom iznosu od 8.052.702,88 kn. Većinom glasova u nastavku su usvojena su izvješća o ostvarenom odgojno -obrazovnom radu u pedagoškoj 2020./2021. godini Dječjeg vrtića Palčić, radu i program rada u 2021. godini Gradske knjižnice Orahovica, Radio Orahovice te ostalih gradskih poduzeća i organizacija. Posebne točke bila su donošenje Odluke o otpisu nenaplativih potraživanja pravnim i fizičkim osobama.

– Riječ je o otpisivanju nenaplativih potraživanja Grada Orahovice dužnicima većih od 500 tisuća kuna za pravne osobe, zatim fizičke pravne osobe koje obavljaju poslovne djelatnosti, znači obrti i vjerske zajednice te za otpis potraživanja na ime komunalne naknade i uređenje voda. To su dugovi koji su evidentirani do 31.12. 2014. godine, dakle oni koji su se vukli dugi niz godina, a u računovodstvu Grada to nije bilo čišćeno te je nakon revizije stavljen prigovor na taj segment. Sada smo po zakonu morali donijeti tu odluku koju ne donosi gradonačelnik nego Vijeće, a s obzirom na to kako mi nismo zbog poznatih razloga imali vijeće u proteklom periodu sve do ovih lokalnih izbora, sada smo to riješili, donijeli te odluke i preostaje sve to proknjižiti kako bi dobili jedno stvarno stanje – zaključio je Rister.

(www.icv.hr, vg)