Na području Orahovice provedena preventivna aktivnost „Uvjeti i načini držanja kućnih ljubimaca“

Kontakt policajci na području Policijske uprave virovitičko-podravske u suradnji s komunalnim redarima provode preventivnu aktivnost pod nazivom „Uvjeti i načini držanja kućnih ljubimaca“ temeljem Zakona o zaštiti životinja te općih akata kojima su jedinice lokalne zajednice donijele propise o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca.

Tako su u četvrtak, 28. listopada kontakt policajci Policijske postaje Orahovica Tomislav Sebenji i Krešimir Lazić s komunalnim redarom grada Orahovice Nikolom Klepačem i Robertom Kovačićem iz Skloništa za životinje Virovitica proveli preventivnu akciju na području Orahovice. Tom prilikom su zatekli dva psa bez nadzora na javnoj površini.

Gradski komunalni redar Nikola Klepač, dijelio je promotivne letke te je građanima ukazano na potrebu odgovornog držanja pasa, posebno njihova boravka na javnim površinama. Psi se, definirano je to i spomenutom gradskom odlukom, smiju izvoditi na javne površine ako su na povodcu i pod nadzorom (u slučaju slobodnog kretanja s brnjicom). Građanima je ukazivano i na pogreške koje su suprotne zakonskim odredbama čl. 30 Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira ili gradskoj Odluci, kao i mogućim sankcijama u slučaju kršenja.

Cilj preventivne aktivnosti je nadzor provedbe Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama, pronađenim izvan prirodnog staništa na području pojedinih gradova i općina.

– Posebno pozivamo sve građane da odgovorno i savjesno postupaju sa svojim kućnim ljubimcima, te ukoliko primijete napuštenu životinju obavijeste komunalnog redara u svojoj općini – poručili su iz PU virovitičko-podravske.

(www.icv.hr, PU virovitičko-podravska)