JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Orahovice za 2021. godinu

Na temelju članka 46. stavka 1. točke 18. Statuta Grada Orahovice (Službeni glasnik br. 1/13, 2/18, 1/20 i 2/21), članka 13. Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Orahovice za 2021. godinu („Službeni glasnik“ grada Orahovice br. 9a/21) i članka 2. Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu potpora i Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Orahovice za 2021. godinu (KLASA:320-01/21-01/7, URBROJ: 2189/12-01/01-21-3 od 6. rujna 2021.), Gradonačelnik Grada Orahovice raspisuje

 JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Orahovice za 2021. godinu

Javni poziv 2021.

Izjava o koristenim potporama male vrijednosti

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Skupna izjava

Obrazac – Zahtjev za potporu

Obrazac izvještaja