JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Programa poticanja razvoja poduzetništva Grada Orahovice u 2021. godini

I. IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA
za dodjelu potpora iz Programa poticanja razvoja podu
zetništva
Grada Orahovice u 2021. godini

PROGRAM-POTICANJA-PODUZETNIŠTVA_ORAHOVICA_2021_1.izmjene

PROGRAM_POTICANJA_PODUZENIŠTVA_obrazac_izvjestaja


Temeljem članka 46. stavka 1. točke 18. Statuta Grada Orahovice (Službeni glasnik br. 1/13, 2/18, 1/20, 2/21),  članka 11.  Programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Orahovice (Službeni glasnik br. 9/21) i članka 1.  Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu potpora iz Programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Orahovica za 2021.godinu (KLASA: 300-01/21-01/4; URBROJ: 2189/12-01/01-21-2 od 31. kolovoza 2021.), Gradonačelnik Grada Orahovice raspisuje

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Programa poticanja razvoja poduzetništva

Grada Orahovice u 2021. godini

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora iz Programa poticanja razvoja poduzetništva Grada Orahovice, kojim se provode mjere s ciljem jačanja poduzetnika na tržištu te podizanja razine poduzetničkih znanja i vještina (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

U okviru Javnog poziva realiziraju se sljedeće mjere:

  1. Potpora za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika
  2. Potpora za nabavu i ugradnju novih strojeva i opreme
  3. Potpore za nova zapošljavanja
  4. Potpore za izgradnju i adaptaciju poslovnih prostora te infrastrukturu
  5. Potpore za stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika
  6. Potpore za sufinanciranje zakupa poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru

Potpore koje se dodjeljuju na temelju ovog javnog poziva su potpore male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L352/1).

Dokumenti javnog poziva:

PROGRAM-POTICANJA-PODUZETNISTVA_ORAHOVICA_2021

Javni-poziv-za-dodjelu-potpora-iz-programa-poticanja-razvoja-poduzetništva-u-2021

 

OBRASCI:

Mjera 1

Obrazac_1-2021

Obrazac-SKUPNA-IZJAVA-2021

Izjava-o-korištenim-potporama-male-vrijednosti

 

Mjera 2

Obrazac_2-2021

Obrazac-SKUPNA-IZJAVA-2021

Izjava-o-korištenim-potporama-male-vrijednosti

 

Mjera 3

Obrazac_3-2021

Obrazac_3a-2021

Obrazac-SKUPNA-IZJAVA-2021

Izjava-o-korištenim-potporama-male-vrijednosti

 

Mjera 4

Obrazac_4-2021

Obrazac-SKUPNA-IZJAVA-2021

Izjava-o-korištenim-potporama-male-vrijednosti

 

Mjera 5

Obrazac_5-2021

Obrazac-SKUPNA-IZJAVA-2021

Izjava-o-korištenim-potporama-male-vrijednosti

 

Mjera 6

Obrazac_6-2021

Obrazac-SKUPNA-IZJAVA-2021

Izjava-o-korištenim-potporama-male-vrijednosti