Gradu Orahovici odobrena sredstva za nabavu komunalne opreme

Grad Orahovica dobio je Odluku o odabiru korisnika i dodjeli sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme ukupne vrijednosti 243.500,00 kn sa PDV-om koja će biti sufinancirana u iznosu od 40 %.

Grad Orahovica će putem nabaviti 500 komada kompostera zapremnine 350 litara i 10 setova kanti za javne površine (papir i plastika).