Gradonačelnik Rister donio Odluku o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola za razdoblje rujan – prosinac 2021. godine

Gradonačelnik Grada Orahovice, Saša Rister, donio je Odluku o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola za razdoblje rujan – prosinac 2021. godine.

Pravo na sufinanciranje ostvaruju učenici srednjih škola s prebivalištem, odnosno boravištem na području grada Orahovice, a koji pohađaju srednju školu izvan svog prebivališta, odnosno boravišta. Donesenom Odlukom učenici ostvaruju pravo od strane grada Orahovice na naknadu prijevoznih troškova u visini 25% od cijene mjesečne karte javnog prijevoza, za razdoblje rujan – prosinac 2021. godine.

Pravo na sufinanciranje prijevoznih troškova u visini od 25% cijene mjesečne karte za razdoblje rujan – prosinac, ostvaruju i učenici prigradskih naselja grada Orahovice, koji pohađaju srednju školu u Orahovici.

Sredstva za sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola za razdoblje rujan – prosinac 2021. godine osigurana su u Proračunu Grada Orahovice. Za iznos sufinanciranja prijevoza Grad Orahovica će s prijevoznikom zaključiti poseban ugovor.