Potpisan Ugovor o modernizaciji ulice Pave Vukelića-Paje

 

Gradonačelnik Orahovice Saša Rister potpisao je danas (utorak, 03.08.2021.godine), s direktorom tvrtke Gravia d.o.o. Osijek, Tomislavom Ravlićem, ugovor o početku uređenja Ulice Pave Vukelića – Paje.

Riječ je projektu koji je već dugo u planu Grada Orahovice i sada je dočekao svoju realizaciju.

Projektom će se modernizirati tj. obnoviti postojeći asfaltni zastor u postojećoj širini i približne dužine 430 metara od ulice J. Poljaka do k.br. 40 u ulici Pave Vukelića Paje. Također će se utvrditi bankine, prilagoditi raskrižja i kolni ulazi.

Vrijednost projekta je 411 tisuća kuna s PDV-om, a radovi početi oko 20. kolovoza i trebali bi biti gotovo u 30 radnih dana. 

Modernizaciju ove ulice sufinancira Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.