Potpisan Ugovor Grada Orahovice i udruge Jaglac

U maloj gradskoj vijećnici danas je sklopljen Ugovor o sufinanciranju poludnevnog boravka putem direktnog ugovaranja između Grada Orahovice i udruge Jaglac.

Programom „Jaglac moj drugi dom“ financiranog od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (MDOMSP) na kojem je Grad Orahovica partner, udruga Jaglac pruža izvan institucijsku uslugu poludnevnog boravka za 25 osoba s intelektualnim teškoćama u lokalnoj zajednici u kojoj je to jedina usluga te vrste.

Udruga Jaglac kao i srodne udruge, pružaju socijalne usluge izvan Mreže pružatelja kroz trogodišnje programe MDOMSP i kroz direktno ugovaranje usluga s Jedinicama lokalne samouprave. Temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

„Budući da je udruga Jaglac ishodovala Rješenje, odnosno Licencu za pružanje usluge poludnevnog boravka za osobe s intelektualnim teškoćama stvorena je mogućnost sa jedinicama lokalne kao regionalne samouprave ostvariti direktno ugovaranje što je po prvi puta sada i potpisano, odnosno Grad Orahovica je na našem području djelovanja prva potpisala takav Ugovor, nadamo se kako će ovaj dobar primjer slijediti i ostale Jedinice lokalne samouprave gdje djeluje naša udruga. Također se ovim putem se zahvaljujemo Gradu Orahovici i Gradonačelniku Saši Risteru na svesrdnoj podršci i pomoći u našem radu.“

Gradonačelnik Rister izjavio je kako su sredstva namijenjena udruzi Jaglac u iznosu od 30.000,00kn osigurana u Proračunu Grada Orahovice.

„Udruga Jaglac jedna je od najaktivnijih udruga u Gadu, odrađujući jako velik i plemenit posao, a naš je zadatak biti na raspolaganju i pružati pomoć i podršku koliko je to god moguće. Već smo obavili razgovore i za naredne aktivnosti koje ćemo odrađivati u suradnji s udrugom Jaglac“- završio je gradonačelnik Rister.