Voda u Staroj Jošavi je sigurna za piće

Iz poduzeća Voda d.o.o. danas su poslali priopćenje u kojem navode da prema obavijesti zavoda za javno zdravstvo “Sveti Rok”, a temeljem mikrobioloških pokazatelja, uzorci vode za ljudsku potrošnju u naselju Stara Jošava su u potpunosti ispravni i kao takva je spremna i sigurna za piće.

No također navode, da je sporan ostao dio uz magistralnu cestu D2 oko dva ugostiteljska objekta, za koja su potrebne dodatne radnje, a kako bi u konačnici dobili pozitivan nalaz i za taj krak distributivnog voda.