Prijava štete nastale na poljoprivrednim površinama – SUŠA

Grad Orahovica poziva sve poljoprivrednike, fizičke i pravne osobe, da prijave štete nastale na poljoprivrednim površinama zbog prirodne nepogode – suše, koja je uzrokovana nedostatkom oborina tijekom lipnja i srpnja mjeseca 2021. godine, te je prouzročila velike materijalne štete na jarim ratarskim te povrtlarskim, industrijskim i voćarskim poljoprivrednim kulturama.

Odluku o proglašenju prirodne nepogode – suše donio je župan Igor Andrović za područje cijele Virovitičke-podravske županije.

Prijave se mogu podnijeti osobno (svakim radnim danom od 7 do 15 sati) u pisarnici grada Orahovice na adresi Franje Gavrančića 6, putem pošte s naznakom „ Za prijavu štete od prirodne nepogode- suše“ na adresu Franje Gavrančića 6, 33 515 Orahovica i  elektronički na e- mail: info@www.novo.orahovica.hr.hr,   zaključno sa 21. srpnja 2021. godine.

Propisani obrasci mogu se pronaći na službenoj web stranici grada Orahovice, web stranici radia Orahovice ili u sobi broj 10 Jedinstvenog upravnog odjela Grada Orahovice, Franje Gavrančića 6.

Upute za popunjavanje obrasca PN

– obavezno navesti OIB

– obavezno navesti kontakt broj telefona ili mobitela

– obavezno navesti broj ARKOD čestice i broj katastarske čestice za koju se prijavljuje čestica

– u dijelu obrasca „opis imovine na kojoj je nastala šteta“ navesti

– kulturu i ukupnu površinu (iz LISTA B Prijave površine)

– za dugogodišnje nasade vinograde i voćnjake (broj čokota, broj stabala i vrstu)

Uz prijavu je potrebno OBAVEZNO dostaviti:

– presliku osobne iskaznice

– OIB (ako nije naveden na osobnoj iskaznici)

– kopiju LISTA A Zahtjeva za potporu i LISTA B Prijave površina za 2021. godinu

– kopija računa prijavitelja ako posjeduje zaštićeni račun ili je drugačiji od navedenog na LISTU A  Zahtjeva za potporu   

 – Privolu prijavitelja za korištenje osobnih podataka

Za sve eventualne upite obratiti se na kontakt broj 033 673 354 ili na 099 2686 828

Obrasci:

1. Obrazac PN

2. Privola prijavitelja za korištenje osobnih podataka

3. Odluka o proglašenju elementarne nepogode – suša